Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2023

Cập nhật 14/07/2023 - 09:12:53 AM (GMT+7)

Ngày 05/07/2023, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã đưa ra thông báo số 185/TB-DSG-SĐH về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 4 chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2023 với nội dung như sau

Hội đồng 1:

- Thời gian: từ 8g30 Thứ 6 ngày 21/07/2023.

- Địa điểm: Phòng A411, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

- Thành viên Hội đồng gồm có :

TT Thành viên Hội đồng  Chức danh Học viên bảo vệ
1. GS. TSKH. Lưu Duẩn Chủ tịch

1. Nguyễn Tấn Đạt

2. Phan Dũng Phương

3. Dương Ngọc Thanh Trúc

2. PGS. TS. Trần Thị Thu Trà UVPB 1
3. PGS. TS. Phan Ngọc Hòa UVPB 2
4. PGS. TS. Trần Quang Hiếu Ủy viên
5. TS. Nguyễn Minh Hải Ủy viên thư ký

Hội đồng 2:

- Thời gian: từ 8g00 Chủ nhật ngày 23/07/2023.

- Địa điểm: Phòng A411, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

- Thành viên Hội đồng gồm có :

TT Thành viên Hội đồng  Chức danh Học viên bảo vệ
1. PGS, TS. Hoàng Kim Anh Chủ tịch

1. Lưu Thị Hồng Chuyên

2. Nguyễn Thị Thùy Dương

3. Võ Minh Trung

4. Hà Anh Tuấn

2. GS. TS. Lê Văn Việt Mẫn UVPB 1
3. TS. Phan Thế Đồng UVPB 2
4. TS. Phạm Kim Phương Ủy viên
5. TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương Ủy viên thư ký

Nhà trường xin thông báo đến các bạn học viên để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Lưu ý: Học viên vui lòng đến sớm 20 phút trước giờ bắt đầu để chuẩn bị.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học (Phòng A207)

Điện thoại: 028.3850.5520 - 206


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật