Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo đăng ký đề tài luận văn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm - Khoá 5

Cập nhật 28/12/2022 - 05:45:18 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm - Khoá 5 (2021 - 2023), Nhà trường xin thông báo đến các anh/ chị học viên danh sách hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu và số lượng học viên có thể tiếp nhận hướng dẫn của từng giảng viên, cụ thể:

Nhà trường đề nghị anh/ chị thực hiện việc liên hệ với giảng viên mình mong muốn nhằm xác định đề tài nghiên cứu cụ thể. Trên cơ sở đó, các anh/ chị thực hiện việc đăng ký đề tài luận văn trình độ thạc sĩ và giảng viên hướng dẫn về phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học trước ngày 08/02/2023.

Nội dung thông báo đính kèm.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật