Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Tức STU

Thông báo V/v. Khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Cập nhật 17/08/2022 - 06:32:50 PM (GMT+7)

(Dành cho sinh viên giữa khóa, cuối khóa)

- Năm học mới 2022 - 2023: Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 29/08/2022

- Tuần Sinh hoạt đầu năm (đây là chương trình bắt buộc): Từ 29/08/2022 - 04/09/2022 (chi tiết)

- Thời khóa biểu của học kỳ I năm học 2022 - 2023: Thông báo vào thứ Hai, ngày 29/08/2022 trên Cổng thông tin đào tạo.

Chi tiết tại hình bên dưới

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật