Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Học Bổng

Thông báo Học bổng chương trình Thạc sĩ Chính sách công niên khóa 2022 - 2024.

Cập nhật 09/05/2022 - 09:54:17 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 01/2022/TB-FUV-FSPPM của trường Đại học Fulbright Việt Nam về việc thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2022 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1.Thông tin về chương trình học bổng.
a.Chuyên ngành phân tích chính sách.
  -  Đối tượng tuyển sinh:
  + Nhóm 1: Cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ nghiên cứu đến từ khu vực công; trường Đại học, Viện nghiên cứu công lập, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên từ các trường đại học trong và ngoài nước.
  + Nhóm 2: Các quản lý, nhân viên đến từ khu vực phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, giảng viên, cán bộ nghiên cứu từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu quốc tế hoặc tư nhân.
  + Nhóm 3: Cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách từ khu vực quản lý nhà nước của Chính phủ Lào, có quốc tịch Lào.
  - Số lượng tuyển sinh: 40 học viên thuộc nhóm 1 & 2, 06 học viên thuộc nhóm 3.
  - Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển, gồm 2 môn: Kỹ năng định lượng và Tiếng Anh.
  - Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung toàn thời gian trong 15 tháng.
b. Chuyên ngành lãnh đạo và quản lý.
   - Đối tượng tuyển sinh: Hướng tới các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. 
   - Số lượng tuyển sinh: 60 học viên.
   - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
   - Hình thức và thời gian đào tạo: Bán thời gian trong 18 tháng.
2. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển.
   -  Ứng viên đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trang web: fsppm.fulbright.edu.vn. Hồ sơ gồm:
    + Đơn đăng ký trực tuyến (theo mẫu).
    + Bài tiểu luận được thực hiện bằng tiếng Anh/ tiếng Việt.
    + Ảnh chân dung (kích thước 4x6 cm).
    + Bản quét (scan, không cần công chứng) bằng cấp và bảng điểm đại học (và sau đại học nếu có).
    + Riêng chuyên ngành lãnh đạo và quản lý: Chứng chỉ tiếng Anh trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển).
   -  Hạn cuối đăng ký dự tuyển trực tuyến đến hết ngày 14/8/2022.
3. Địa điểm học: Trường Chính sách công và Quản lý thuộc Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cơ sở Phú Mỹ Hưng (105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM).

4. Thông tin liên hệ: Để tìm hiểu thêm về chương trình hoặc để được hướng dẫn về cách thức đăng ký dự tuyển, xin vui lòng liên hệ:

Ban tuyển sinh - Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Đại học Fulbright Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: admissions.fsppm@fulbright.edu.vn

Hotline: 091 - 102 - 5103


 Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thông báo số 01/2022/TB-FUV-FSPPM của trường Đại học Fulbright Việt Nam (đính kèm).


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật