Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sinh Viên STU

Quyết định cấp học bổng tuyển sinh năm 2021

Cập nhật 19/10/2021 - 04:17:41 PM (GMT+7)

Ngày 14/10/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-DSG-TĐKT v/v Cấp học bổng tuyển sinh năm 2021.

- STU cấp học bổng cho 143 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học chính quy tại Trường theo Quyết định số 44/QĐ-DSG-HBTS ngày 05/04/2021, cụ thể:

1. Cấp "Học bổng tài năng" trị giá bằng 100% học phí 4 năm học và giấy khen cho 10 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học hệ chính quy vào các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh.

2. Cấp "Học bổng tài năng" trị giá bằng 100% học phí 4 năm học và giấy khen cho 30 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học chính quy vào các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng, Thiết kế công nghiệp.

3. Cấp "Học bổng tài năng" trị giá bằng 50% học phí 4 năm học và giấy khen cho 10 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học chính quy vào các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh.

4. Cấp "Học bổng tài năng" trị giá bằng 50% học phí 4 năm học và giấy khen cho 30 thí sinh trúng tuyển và nhập học đại học chính quy vào các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng, Thiết kế công nghiệp.

5. Cấp "Học bổng khuyến khích" trị giá bằng 20% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất cho 63 thí sinh trúng tuyển và nhập học đầu tiên bậc đại học chính quy tại Trường.

- Danh sách sinh viên được cấp học bổng xem chi tiết tại đây.

* Đối với "Học bổng tài năng" điểm xét không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số; Học bổng sẽ được thực hiện theo từng học kỳ và duy trì tiếp tục nếu điểm trung bình học kỳ trước đó của sinh viên ≥ 7.0 điểm; Học bổng được tính đối với các học kỳ chính khóa, không bao gồm học phí các môn mà sinh viên đăng ký học lại.

Quyết định cụ thể xem tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật