Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Học Bổng

Thông báo Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020

Cập nhật 10/07/2020 - 09:29:37 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 83/2020/CV-VINIF ngày 25/06/2020 của Quỹ đổi mới Sáng tạo Vingroup thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020 dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

  • Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Học bổng gồm các loại: học bổng hỗ trợ học tập và học bổng hỗ trợ công bố quốc tế.
  • Đối tượng:

  + Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình   thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
  + Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

    Thông tin chi tiết vui lòng xem tại cổng thông tin của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF): http://www.vinif.org/vi/chuong-trinh/hoc-bong-sau-dai-hoc. 
      Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên có quan tâm đăng ký tham gia. Hồ sơ đăng ký và nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 83/2020/CV-VINIF ngày 25/06/2020 của Quỹ đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) (đính kèm).
     Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước 17h00 ngày 06/08/2020. Bản điện tử gởi về địa chỉ qlkh@stu.edu.vn. 

Thông tin chi tiết xem tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật