Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo thời gian bắt đầu khóa đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm - Khóa 3

Cập nhật 29/02/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Theo Thông báo số 36/TB-DSG-SĐH, ngày 17/02/2020 về việc hoãn thời gian nhập học của học viên khóa 3 chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Nhà trường đã quyết định lùi lịch nhập học của học viên đến hết ngày 01/03/2020. Nay căn cứ tình hình thực tế, nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo cùng với việc Nhà trường đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên ngày 09/03/2020 Nhà trường bắt đầu trở lại việc dạy và học. 

Kính thông báo đến quý thầy cô và các học viên.

Thông tin chi tiết xem tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật