Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Đào Tạo

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng

Cập nhật 08/05/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Ngày 08/5/2019, Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký Quyết định số 105/QĐ-DSG-SĐH ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng.

Nội dung quyết định


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật