Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Công bố kết quả bảo vệ Luận văn trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.

Cập nhật 15/12/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

ông bố kết quả bảo vệ Luận văn trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa I.

1529a392fe1291f69154859748cef34f.jpg

d3124ff1593d3eec4fdd665bc4890322.jpg

e6110c66954cd89006b8a6206b764c63.jpg

5ced72865819ed9951d95285cb60fdd5.jpg

799e5c328c58f138cbd0c1d25d198390.jpg

ad4dc33cf71417590309b79132251452.jpg

c73771c9ff82ad9d8ad5b38090858699.jpg

5ff02b150666cf5ece77ff7865c965ad.jpg


Xem chi tiếtGiới Thiệu STU
Tin Nổi Bật