Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định miễn thi ngoại ngữ đầu vào kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2016

Cập nhật 30/09/2016 - 08:12:27 AM (GMT+7)

Ngày 27/9/2016, Hiệu trưởng Trừơng Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 297/QĐ-DSG-SĐH về việc miễn thi ngoại ngữ cho thí sinh Huỳnh Đỗ Minh Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2016 chuyên ngành công nghệ Thực phẩm.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật