Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Đào Tạo

Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2016-2017

Cập nhật 16/09/2015 - 03:04:04 PM (GMT+7)

Theo Thông báo của Tổ chức SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture), năm học 2016-2017 SEARCA sẽ cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại một số cơ sở đào tạo tại Phi-líp-pin, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm và tại website: http://www.searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship/.

Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và cán bộ có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 01 bộ hồ sơ dự tuyển đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20/9/2015 và 01 bộ hồ sơ dự tuyển đến SEARCA tại địa chỉ Los Banos, Laguna 4031, Philippines trước ngày 30/9/2015.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, SEARCA sẽ tổ chức thực hiện phỏng vấn ứng viên tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 3/2016. Thời gian và địa điểm phỏng vấn cụ thể sẽ được Cục Đào tạo với nước ngoài và SEARCA thông báo trực tiếp đến các ứng viên sau.

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan cử cán bộ có đủ điều kiện quy định nêu trên tham gia dự tuyển.

 

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

- đính kèm 1

- đính kèm 2

- đính kèm 3


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật