Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Học Bổng

Thông báo về chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2014

Cập nhật 13/05/2013 - 08:48:46 AM (GMT+7)

Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia (AEI), Đại sứ quán Australia tại Việt Nam xin thông báo Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2014 nhận hồ sơ từ ngày 6 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2013.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập giúp công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng này cũng cung cấp cơ hội cho công dân Australia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài.

Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Awards)

Thạc sỹ: Trị giá học bổng lên tới 118.500 đô la Australia

Tiến sĩ: Trị giá học bổng lên tới 228.500 đô la Australia

Thời gian học tập và nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sỹ, và 4 năm cho Tiến sĩ

Các hồ sơ xuất sắc từ 10 nước Châu Á trong đó có Việt Nam sẽ được xem xét để trao Học bổng Thủ tướng Australia dành cho Châu Á (Prime Minister’s Australia Asia Awards) và sẽ nhận được thêm 35.000 đô la Australia và cơ hội thực tập 1 năm tại Australia sau khóa học.

Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Awards)

Bằng cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia

Thời gian học tập lên đến 2.5 năm (Bao gồm khóa chuẩn bị Tiếng Anh nếu cần)

Trị giá học bổng lên đến 119.500 đô la Australia

Học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)

Nghiên cứu để phục vụ cho đề tại Thạc sỹ, Tiên sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sĩ

Thời gian nghiên cứu từ 4- 6 tháng ở Australia

Trị giá học bổng lên tới 23.500 đô la Australia

Học bổng Endeavour dành cho Các Nhà quản lý (Endeavour Executive Awards)

Chương trình phát triển chuyên môn

Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1- 4 tháng ở Australia

Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia

Đặc điểm của Học bổng Endeavour :

Không hạn chế độ tuổi

Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực

Nộp hồ sơ trục tuyến

Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia

Nhà trường khuyến khích cán bộ tham khảo thông tin về chương trình học bổng Endeavour tại trang web :

http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/Pages/default.aspx


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật