Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

STU thông báo tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021.

Cập nhật 16/10/2020 - 10:36:02 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) trân trọng thông báo về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021.

- Thời gian: Từ 07h30 đến 09h15 sáng Thứ 5, 22/10/2020.

- Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Lưu ý: Sinh viên tham dự Lễ khai giảng đến đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự và đeo thẻ sinh viên.

Thông báo cụ thể xem tại đây.