Mã Trường

Mã Trường

Văn Bản

Bài thu hoạch Lớp Lý Luận Chính Trị năm 2020

Cập nhật 07/06/2020 - 10:15:43 AM (GMT+7)
Bài thu hoạch Lớp Lý Luận Chính Trị năm 2020

Thời gian làm bài: từ ngày 07/06/2020 đến 23h59 ngày 15/06/2020

Lưu ý: ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH

  - Đoàn viên tham gia lớp được công nhận khi đảm bảo đầy đủ 2 điều kiện sau:

+ Điểm danh đầy đủ 02 đợt của lớp học (Ban tổ chức lớp sẽ điểm danh bất kỳ, vắng thời điểm điểm danh là tính vắng và không công nhận kết quả).

+ Làm bài Thu hoạch cuối buổi học đạt ít nhất 5 điểm trở lên.

- Giá trị của giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận Chuyên đề lý luận chính trị do Đoàn trường cấp có giá trị đến hết tuổi Đoàn theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng Đoàn hoặc Ban Xây dựng Đoàn Trường để được giải đáp và thực hiện thống nhất, đúng quy định.

LINK LÀM BÀI THU HOẠCH: TẠI ĐÂY