Mã Trường

Mã Trường
Nhu Cầu Nguồn Nhân Lực
Thiếu nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao đáp ứng chuyển đổi số.
Thiếu nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao đáp ứng chuyển đổi số.

Dịch COVID-19 đã giúp các doanh nghiệp Việt nhận thấy, muốn tồn tại và phát triển cần phải nhanh chóng chuyển đổi số. Tuy nhiên,... Chi tiết

Xem tất cả

Học - Thi -Tuyển sinh
Giành điểm tối đa bài hình học không gian đề thi tốt nghiệp THPT
Giành điểm tối đa bài hình học không gian đề thi tốt nghiệp THPT

Thầy Trần Thế Hùng, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, cho rằng hình học không gian là nội dung dễ kiếm điểm nên học sinh cần... Chi tiết

Xem tất cả

Giới Thiệu STU