Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo tham gia các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021
(3.18.2021)
Thông báo tham gia các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021

Căn cứ công văn về việc thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021 của Viện nghiên cứu dữ liệu lớn, với các chương trình cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021.
(3.4.2021)
Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021.

Căn cứ công văn số 55/ĐHCN-QLKH ngày 02/2/2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2021. Chi tiết

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021
(3.4.2021)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021

Căn cứ thông báo số 12/TB-KHCN ngày 25/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen...Chi tiết

Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2021.
(3.2.2021)
Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2021.

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
(2.26.2021)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Căn cứ thông báo số 11/TB-KHCN ngày 08/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm...Chi tiết

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
(2.2.2021)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ thông báo số 8/TB-KHCN ngày 15/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật