Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về  Môi trường và Kỹ thuật điện năm 2023.
(5.17.2023)
Thông báo Viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về Môi trường và Kỹ thuật điện năm 2023.

Căn cứ thư mời số 1055/TM-ĐHĐL của Trường Đại học Điện Lực viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về Môi trường và Kỹ thuật điện năm 2023, với nội dung cụ thể như...Chi tiết

Thông báo Về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
(5.16.2023)
Thông báo Về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Căn cứ thông báo số 44/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024. Chi tiết

Thông báo Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023
(4.4.2023)
Thông báo Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Căn cứ công văn số 969/SKHCN-TĐC của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Tự chủ đại học trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học: kết quả, bài học kinh nghiệm và những yêu cầu trong giai đoạn mới
(3.29.2023)
Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Tự chủ đại học trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học: kết quả, bài học kinh nghiệm và những yêu cầu trong giai đoạn mới

Căn cứ công văn số 446/ĐHQG-KHCN của Trường Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham gia viết bài tham luận Hội thảo Khoa học quốc gia. Chi tiết

Thông báo V/v. Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE6).
(2.3.2023)
Thông báo V/v. Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE6).

Căn cứ thông báo số 28/ĐHNT – HTQT của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội về việc mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE6) với chủ đề:...Chi tiết

Thông báo V/v. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 (lần 2).
(2.2.2023)
Thông báo V/v. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 (lần 2).

Căn cứ thông báo số 04/TB-KHCN và 05/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì...Chi tiết


Tin Nổi Bật