Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Thông báo V/v Đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022
(8.23.2022)
Thông báo V/v Đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022

Thực hiện công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn, đề của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022,...Chi tiết

Thông báo V/v Đề cử Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022
(8.23.2022)
Thông báo V/v Đề cử Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022

Thực hiện công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022", Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến lãnh đạo các Khoa,...Chi tiết

THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường
(11.5.2020)
THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường

Nhằm tôn vinh các giảng viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) nói riêng. Nhà trường tiến hành bình chọn Giảng viên...Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020.
(10.8.2020)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020. Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.
(8.26.2019)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019. Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật