Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

STU thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học khóa 17 (2021 - 2023).
(11.11.2021)
STU thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học khóa 17 (2021 - 2023).

Ngày 11/11/2021, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo Tuyển sinh đào tạo Liên thông đại học hệ chính quy tập trung khóa học 17 (2021 - 2023), nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt cuối tuyển sinh Đại học năm 2021.
(10.25.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt cuối tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 22/10/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt cuối (18-22/10/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt...Chi tiết

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 16 tuyển sinh Đại học năm 2021.
(10.18.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 16 tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 15/10/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 16 (11-15/10/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt...Chi tiết

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 15 tuyển sinh Đại học năm 2021.
(10.12.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 15 tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 08/10/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 15 (04-08/10/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt...Chi tiết

STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 14 tuyển sinh Đại học năm 2021.
(10.4.2021)
STU công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 14 tuyển sinh Đại học năm 2021.

Chiều ngày 02/10/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 14 (27/9-01/10/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật