Mã Trường

Mã Trường

Danh sách đề tài

Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018
(10.29.2018)
Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định, Chi tiết

Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2017
(10.24.2017)
Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2017

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định,Chi tiết

Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2016
(6.24.2016)
Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2016

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Sài gòn quyết địnhChi tiết

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
(1.13.2018)
Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn xin thông báo đến toàn thể quý thầy cô và các em sinh viên về việc họp hội đồng nghiệm thu đề tài “Mối liên hệ giữa cấu trúc vốn và tồn quỹ tiền...Chi tiết

Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1 năm 2016
(5.18.2016)
Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1 năm 2016

Từ ngày 13/5 – 29/5/2016 Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn tổ chức hội đồng xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đăng ký xét duyệt trong đợt 1 năm 2016 của giảng viên và...Chi tiết

Danh sách đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2016
(4.27.2016)
Danh sách đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2016

Thực hiện thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) đợt 1 năm 2016, phòng QLKH & SĐH đã nhận được 19 hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Trong...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật