Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Giới thiệu chung

Giới thiệu khoa Kỹ thuật Công trình

Cập nhật 10/05/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

GIỚI THIỆU

 

 

 

Khoa Kỹ Thuật Công Trình Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (KTCT-STU) được thành lập từ  năm 1997 với nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (DD&CN) ở bậc Cao đẳng và Đại học. Ngoài hệ chính quy học ban ngày, Khoa Kỹ Thuật Công Trình được giao thêm nhiệm vụ đào tạo hệ Liên thông Đại học và bậc Đại học hệ Vừa làm Vừa học chuyên ngành Xây dựng DD&CN.

Sau một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, học liệu, đề cương, giáo trình, từ niên khoá 2009 – 2010, Khoa Kỹ Thuật Công Trình áp dụng đào tạo theo Học chế tín chỉ cho hệ chính quy bậc Cao đẳng và Đại học.

Hiện tại, năm học 2019-2020, Khoa Kỹ Thuật Công Trình đã hoàn thành hồ sơ mở ngành đào tạo Kỹ sư Quản lý Xây dựng, đào tạo Thạc sĩ Xây dựng DD&CN và đào tạo Kiến Trúc Sư.

Từ năm 2010, Khoa KTCT-STU đã công bố chuẩn đầu ra của ngành Kỹ Thuật Công Trình, đến năm học 2016-2017, sau 5 năm vận hành, Khoa KTCT-STU đã tiến hành rà soát Chương trình đào tạo (CTĐT) và tham khảo các bên liên quan, từ cơ sở đó, Khoa đã điều chỉnh CTĐT với Chuẩn đầu ra mới.

Nhờ đó, từ năm học 2017-2018, CTĐT 2017 đã được áp dụng các khoa học từ năm 2017 về sau, sự việc này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Khoa và của Trường khi được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 6 năm 2018.

Tại Khoa KTCT-STU, thời lượng học tập các chuyên ngành như sau:

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BẬC HỌC

TỔNG TÍN CHỈ

THỜI GIAN

 BUỔI HỌC

1

Kỹ thuật Xây dựng DD&CN

Trình độ Đại học

155

4 năm-8 học kỳ

Ban ngày

2

Kỹ sư Xây dựng DD&CN

Trình độ Cao đẳng

104

3 năm-6 học kỳ 

 Ban ngày

3

Kỹ thuật Xây dựng DD&CN

Trình độ Đại học-Hệ Liên thông

54

1,5 năm-3 học kỳ

Ban đêm

4

Kỹ thuật Xây dựng DD&CN

Trình độ Đại học-Hệ Vừa làm Vừa học

 

4,5 năm-9 học kỳ

Ban đêm

5

Kỹ thuật Xây dựng DD&CN

Trình độ Thạc sĩ

60

1,5 năm-3 học kỳ

Ban đêm

6

Kỹ thuật Xây dựng Quản lý Xây dựng

Trình độ Đại học

151

4 năm-8 học kỳ

Ban ngày

7

Kiến Trúc Sư

Trình độ Đại học

168

5 năm-10 học kỳ

Ban ngày

   

Người học hoàn thành chương trình được cấp Văn bằng thuộc hệ thống Văn bằng Quốc gia Việt Nam.

Văn phòng Khoa đặt tại tòa nhà C phòng C121 Trường Đại Học Công NghệSài gòn, 180 Cao lỗ, P4, Q8, Tp HCM. Điều hành Văn phòng Khoa là 1 Trưởng khoa, 1 Phó Trưởng khoa, 1 Trợ lý Khoa và 2 Thư ký khoa.

Thông tin hoạt động Khoa có thể tìm trên trang web: www.stu.edu.vn vào trang Khoa Kỹ Thuật Công Trình.

Điện thoại liên hệ Văn phòng Khoa: (08) 02838521069.