Mã Trường

Mã Trường
photo-227

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật 06/05/2019 - 09:36:11 AM (GMT+7)

Danh sách CB - GV - NV Ban Khoa Học Cơ Bản

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

PGS.TS. Trần Quang Hiếu

Trưởng Ban

2

TS. Nguyễn Thị Như Điệp

Trợ lý Ban – Chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh

3

NCS.ThS. Phan Thị Bích Trâm

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận Chính trị

4 ThS. Nguyễn Văn Hải Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

5

ThS. Võ Văn Mười

Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

6 ThS. Nguyễn Thị Lệ Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

7

GVC. ThS. Vũ Thị Bích Hường

Chủ nhiệm bộ môn Pháp Luật Việt Nam Đại cương

8

ThS. Phan Thị Mỹ Trang

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

9

ThS. Võ Thị Minh Hạnh

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

10 ThS. Thái Mỹ Ngân Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

11

ThS. Trịnh Ngọc An

Giảng viên bộ môn Toán

12

ThS. Hà Minh Tuấn

Giảng viên bộ môn Toán

13

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Giảng viên bộ môn Toán

14

ThS. Huỳnh Anh Tấn

Giảng viên bộ môn Vật Lý – Trưởng Phòng TN

15

CN. Phạm Ngọc Thảo

Giảng viên bộ môn Vật Lý

16

ThS. Lương Tuấn Phương

Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục Thể chất

17

ThS. Trương Văn Tú

Giảng viên bộ môn Giáo dục Thể chất

18

ThS.Trần Thị Mỹ Vân

Thư ký Ban

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.