Mã Trường

Mã Trường
photo-227

Giới Thiệu

Giới Thiệu Về Ban Khoa Học Cơ Bản

Cập nhật 19/05/2020 - 02:31:15 PM (GMT+7)

Đôi nét và Ban Khoa Học Cơ Bản

1. Chức năng - Nhiệm vụ của Ban KHCB

Ban Khoa học Cơ bản được thành lập theo quyết định số 201/QĐ-DSG-HCQT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn. Ban KHCB có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 1. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các môn học cơ bản trong các chương trình đào tạo do trường quản lý.
 2. Chỉ đạo thực hiện xây dựng đề cương chi tiết các môn học do Ban quản lý, tổ chức biên soạn tập bài giảng, tài liệu tham khảo, bài tập, giáo trình môn học.
 3. Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên trong Trường.
 4. Xây dựng kế hoạch và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Ban quản lý.
 5. Quản lý cán bộ giảng dạy của Ban theo quy định của Nhà trường. 
 6. Lập bảng thống kê, bó cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của Nhà trường.
 7. Phối hợp với các khoa các bộ phận chức năng để thực hiện chức năng quản lý của Ban nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chung của Trường 
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Địa chỉ liên hệ. Văn phòng Ban Khoa học Cơ bản:
Phòng: C119 – 180 Cao Lỗ - Phường 4 – Quận 8 – Tp. HCM.
ĐT: 08. 38505520 (444)
3. Chương trình đào tạo
- Lý luận Chính trị:

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tiếng Anh:

 • Tiếng Anh 1
 • Tiếng Anh 2
 • Tiếng Anh 3
 • Tiếng Anh 4

- Pháp luật Việt Nam đại cương.
- Toán cao cấp:

 • Toán A1
 • Toán A2
 • Toán A3
 • Toán C
 • Toán C2

- Giáo dục thể chất:

 • Giáo dục thể chất 1
 • Giáo dục thể chất 2
 • Giáo dục thể chất 3
 • Giáo dục thể chất 4

- Vật lý:

 • Vật lý 1 (Cơ – nhiệt)
 • Vật lý 2 (Điện từ - quang)
 • Thực hành Vật lý đại cương

Các Nội Dung Liên Quan