Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo nộp quyển LVTN (Lần 1) + Mẫu quyển LVTN

Cập nhật 05/07/2022 - 05:43:03 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đang làm LVTN đợt 1 năm 2022 xem Thông báo nộp quyển LVTN (Lần 1) và Mẫu quyển LVTN dưới đây nhé

Lưu ý: Lần 1 chỉ có bậc Đại học nộp quyển, Cao đẳng sẽ nộp quyển vào lần 2

Các Nội Dung Liên Quan