Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên - GV hướng dẫn + Lịch gặp GV hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp

Cập nhật 23/04/2022 - 08:28:23 AM (GMT+7)

DSSV_GVHD_LVTN

Lịch gặp GVHD LVTN

* Lưu ý: Do danh sách sinh viên làm LVTN Khoa đã chốt số lượng vào ngày 16/4/2022, những sinh viên đã đăng ký môn học mà không có tên trong danh sách nhận GVHD phải liên hệ với phòng Đào tạo xin giấy giới thiệu và nộp cho cô Dung thư ký Khoa 1 bản photo để Khoa phân bổ sung GVHD


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật