Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Nhân Sự

KS. Ngô Lệ Thu

KS. Ngô Lệ Thu

Nhân viên

  • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
  • Lĩnh Vực: Công nghệ thông tin
  • Đơn Vị: Phòng Đào tạo
  • Email: thu.ngole@stu.edu.vn

  • Kinh Nghiệm
     
  • Quá Trình Đào Tạo
    • Tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật