Sau thời gian thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (CEA), Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã được đánh giá đạt 51/61 tiêu chí (đạt tỉ lệ 83,6%).

Kế Hoạch Đảm Bảo Chất Lượng

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC (05/01/2018)  

Từ ngày 23-27/01/2018, đoàn đánh giá ngoài của trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đến Trường Đại học Công Nghệ...Chi tiết

Khảo Sát

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP (27/09/2018)  

Năm 2016, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn có tổng số 958 sinh viên tốt nghiệp với 588 sinh viên hệ Đại học và 370 sinh viên hệ Cao...Chi tiết

Văn Bản Đảm Bảo Chất Lượng

SƠ ĐỒ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG AUN-QA

SƠ ĐỒ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG AUN-QA (05/01/2018)  

Sơ đồ đảm bảo chất lượng bên trong AUN-QA

Chi tiết

VIDEO CLIPS