Ban Đảm bảo & Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

In

Giới Thiệu Ban Đảm Bảo & Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

Cập nhật 18/04/2017 - 03:10:41 PM (GMT+7)

GIỚI THIỆU

Thành lập ngày 30 tháng 6 năm 2005 theo QĐ số 31/QĐ – DSG của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Khoa có chức năng và nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu nhu cầu, đề xuất thực hiện các loại hình đào tạo ngoài chính quy phù hợp với chủ trương của Bộ GD & ĐT và của trường.
  • Tổ chức, quản lý và điều hành đào tạo các loại hình ngoài chính quy đúng quy chế của Bộ GD & ĐT và của trường.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

  • Đội ngũ giảng vin, cộng tc vin l cc CBGD đại học, cao đẳng của các Khoa trong trường và một số cán bộ thỉnh giảng từ các trường ĐH khác. (Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Kinh tế, Sư phạm…)
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  • Khoa chịu trch nhiệm tổ chức v quản lý đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng Hệ đào tạo Không chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo Thường xuyên, Đào tạo Tại chức theo các ngành nghề: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ điện tử, Kỹ thuật công trình (Xy dựng dn dụng – cơng nghiệp, Cầu đường, Cấp thoát nước), Điện điện tử, Quản trị kinh doanh (QTKD, Marketing, Kế toán – Tin học), Mỹ thuật công nghiệp.
  • Chương trình đào tạo để cấp bằng Đại học, Cao đẳng giống như chương trình hệ Chính quy, chỉ giảm bớt cc mơn Gio dục quốc phịng, Gio dục thể chất. Thời gian đào tạo là 4 năm, hay 9 học kỳ. Học vào các buổi tối.
  • Khoa cũng tổ chức đào tạo các loại hình ngồi chính quy di hạn, ngắn hạn khc, cc lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuộc nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, và quản lý, ngoại ngữ, văn hóa, nghiệp vụ…
  • Liên kết với các đơn vị đào tạo, các địa phương, doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu cho mọi đối tượng, mọi trình độ theo khả năng của trường.
  • Đối tượng đào tạo chính của Khoa Ngoài chính quy là tất cả những ai muốn nâng cao kiến thức, trình độ để được cấp bằng Đại học, Cao đẳng nhưng không có điều kiện để theo học chương trình chính quy ban ngy, v những người muốn theo học các chương trình ngắn hạn.
  • Cho đến nay, Khoa đ đào tạo 4 khóa Đại học với 74 sinh viên đ tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình v 350 sinh vin đang theo học năm thứ 1, 2, 3, các ngành Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công trình.

VIDEO CLIPS