Kế Hoạch Đảm Bảo Chất Lượng

In

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Cập nhật 05/01/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Từ ngày 23-27/01/2018, đoàn đánh giá ngoài của trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đến Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đánh giá chính thức cấp cơ sở giáo dục theo bộ 10 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Từ ngày 23-27/01/2018, đoàn đánh giá ngoài của trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đến Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đánh giá chính thức cấp cơ sở giáo dục theo bộ 10 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo.

VIDEO CLIPS