Giới thiệu khoa

In

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cập nhật 10/01/2012 - 03:00:14 PM (GMT+7)

Mục tiêu đào tạo của Khoa là trở thành nơi đào tạo chất lượng cao và uy tín về Quản trị kinh doanh – đáp ứng được những yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu tự nghiên cứu nâng cao trình độ… Khoa chú trọng xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, phù hợp với nhu cầu của xã hội, xây dựng đào tạo đội ngũ giảng viên chất lượng cao trong lý thuyết và thực tiễn, chú trọng kiến thức nền tảng cùng với cập nhật kiến thức, cải tiến phương pháp và nội dung giảng dạy, ứng dụng những thành tựu công nghệ trong quá trình giảng dạy.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS