Giới Thiệu

In

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật 05/03/2015 - 10:32:50 AM (GMT+7)

Danh sách CBGV - CNV Ban Khoa Học Cơ Bản.

DANH SÁCH CBGV - CNV BAN KHOA HỌC CƠ BẢN

STT

HỌ &TÊN

CHỨC VỤ

1

TS. Trần Ngọc Lân

Trưởng Ban

2

ThS. Trịnh Ngọc An

Trợ lý Ban

3

ThS. Nguyễn Thị Như Điệp

Chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh

4

ThS. Phan Thị Mỹ Trang

Giảng viên cơ hữu bộ môn Tiếng Anh

5

TS. Trương Thị Anh Đào

Giảng viên cơ hữu bộ môn Vật lý

6

CN. Huỳnh Anh Tấn

 Giảng viên cơ hữu bộ môn Vật lý

7

CN. Từ Đặng Quốc Thái Giảng viên cơ hữu bộ môn Vật lý

8

 ThS. Phan Thị Bích Trâm

Giảng viên cơ hữu bộ môn Lý luận Chính trị

9

ThS. Hà Minh Tuấn

Giảng viên cơ hữu bộ môn Toán

10  ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương  Giảng viên cơ hữu bộ môn Toán
11 CN. Lương Tuấn Phương Giảng viên cơ hữu bộ môn GDTC
12 CN. Trương Văn Tú Giảng viên cơ hữu bộ môn GDTC
13 CN. Trần Thị Mỹ Vân Thư ký Ban

 

 

 


VIDEO CLIPS

Đối Tác