Giới Thiệu

In

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật 05/03/2015 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Danh sách CB - GV - NV Ban Khoa Học Cơ Bản

6dc0708886582fe273c21ea5f0460fc4.JPG

DANH SÁCH CB - GV - NV CƠ HỮU BAN KHOA HỌC CƠ BẢN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS. Trần Ngọc Lân

Trưởng Ban

2

ThS. Trịnh Ngọc An

Trợ lý Ban

3

GVC. Võ Phổ

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận Chính trị

4

ThS. Phan Thị Bích Trâm

Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

5

ThS. Võ Văn Mười

Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

6

ThS. Nguyễn Thị Như Điệp

Chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh

7

ThS. Phan Thị Mỹ Trang

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

8

ThS. Trần Thị Mai

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

9

ThS. Lương Tuấn Phương

Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục thể chất

10

ThS. Trương Văn Tú

Giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất

11

ThS. Hà Minh Tuấn

Giảng viên bộ môn Toán

12

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Giảng viên bộ môn Toán

13

CN. Huỳnh Anh Tấn

Trưởng phòng Thí nghiệm Vật lý

14

ThS. Từ Đặng Quốc Thái

Giảng viên bộ môn Vật lý

15

CN. Trần Thị Mỹ Vân

Thư ký Ban


VIDEO CLIPS

Đối Tác