Tin tức - Sự kiện

In

Thông báo /v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 3 đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Cập nhật 29/10/2015 - 02:47:32 PM (GMT+7)

Số thông báo: 173/TB-DSG

Ngày: 27/10/2015

Nội dung: Thông báo /v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 3 đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Căn cứ Kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ngày 10/08/2015.

Nhà trường thông báo về việc thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) & bảo hiểm tai nạn (BHTN) đợt 3 - năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên như sau:

1. Mức phí và thời hạn sử dụng thẻ:

     1.1. Bảo hiểm y tế:

STT

Đối tượng đóng

Mức đóng

Thời hạn

sử dụng thẻ BHYT

1

Sinh viên năm cuối

399.000 đ

Từ 01/11/2015 đến 30/09/2016

(11 tháng)

2

Sinh viên các khóa

trừ sinh viên năm cuối

507.500 đ

Từ 01/11/2015 đến 31/12/2016

(14 tháng)

        1.2. Bảo hiểm tai nạn có 2 mức: 30.000 đồng/sinh viên/năm

                                                             và  45.000 đồng/sinh viên/năm

                Thời hạn sử dụng thẻ BHTN: từ 01/12/2015 đến 30/11/2016 (12 tháng).

2. Phạm vi, quyền lợi BHYT:

   - Phạm vi BHYT sinh viên bao gồm: chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh ngoại trú – nội trú – tai nạn giao thông.

   - Quyền lợi của sinh viên khi tham gia BHYT:

     + Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định 105/2014/NĐ-CP và thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-TC.

     + Sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp trên trang web: http://bhxhtphcm.gov.vn/.

      + Mức hưởng BHYT: được căn cứ theo Điều 22 của Luật BHYT và Điều 4 chương II Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Phạm vi, quyền lợi BHTN: Theo quy tắc bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0666/2014-BM/BHCN ngày 16/05/2014.

4. Thời gian & địa điểm thu đợt 3:

    - Từ ngày 28/10/2015 đến ngày 16/11/2015.

    - Tại :    +  Phòng Hành chính - Quản trị (P. A101);

                 +  Phòng Công tác Sinh viên (P. D113);

                 +  Phòng Y tế học đường, BQL Ký túc xá.

* Lưu ý: Những sinh viên đã được cấp BHYT theo qui định của Luật BHYT cần photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) gởi về Phòng HCQT trước ngày 16/11/2015.

Nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác BHYT & BHTN cho sinh viên năm học 2015 – 2016, đề nghị các khoa, phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

 

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Đối Tác