Tin tức - Sự kiện

In

Thông báo số 146/TB-DSG v/v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 2 đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Cập nhật 24/09/2015 - 08:12:16 AM (GMT+7)

Số thông báo: 146/TB-DSG

Ngày: 16/09/2015

Nội dung: Thông báo v/v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 2 đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

Căn cứ Kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ngày 10/08/2015.

Nhà trường thông báo về việc thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) & bảo hiểm tai nạn (BHTN) đợt 2 - năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên như sau:

1. Mức phí và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm:

    1.1.  Bảo hiểm y tế:

STT

Đối tượng đóng

Mức đóng

Thời hạn

sử dụng thẻ BHYT

1

Sinh viên năm cuối

435.000 đ

Từ 01/10/2015

đến 30/09/2016

(12 tháng)

2

Sinh viên các khóa trừ sinh viên năm cuối

543.500 đ

Từ 01/10/2015

đến 31/12/2016

(15 tháng)

      1.2.  Bảo hiểm tai nạn có 2 mức: 30.000 đồng/sinh viên/năm

                                                       và 45.000 đồng/sinh viên/năm

               Thời hạn sử dụng thẻ BHTN: từ 01/11/2015 đến 30/10/2016 (12 tháng).

2. Phạm vi, quyền lợi bảo hiểm y tế HSSV:

    - Phạm vi BHYT sinh viên bao gồm: chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh ngoại trú – nội trú – tai nạn giao thông.

     - Quyền lợi của sinh viên khi tham gia BHYT:

       + Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định 105/2014/NĐ-CP và thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-TC.

       + Sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp trên trang web: http://bhxhtphcm.gov.vn/.

       + Mức hưởng BHYT: được căn cứ theo Điều 22 của Luật BHYT và Điều 4 chương II Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Phạm vi, quyền lợi BHTN:

      Theo quy tắc bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0666/2014-BM/BHCN ngày 16/05/2014.

4. Thời gian & địa điểm thu đợt 2:

     - Từ ngày 16/09/2015 đến ngày 15/10/2015.

     - Tại :    +  Phòng Hành chính - Quản trị (P. A101);

                  +  Phòng Công tác Sinh viên (P. D113);

                  +  Phòng Y tế học đường, BQL Ký túc xá.

* Lưu ý:  

    - Sinh viên khi liên hệ đóng bảo hiểm vui lòng mang thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

    - Sinh viên không đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế sẽ bị buộc tạm dừng 01 học kỳ kế tiếp (theo Quyết định số 28/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 20/02/2012 của Hiệu trưởng đã ban hành Quy định về công tác y tế học đường của học sinh, sinh viên).

    - Những sinh viên đã được cấp BHYT theo qui định của Luật BHYT cần photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) gởi về Phòng HCQT trước ngày 15/10/2015.

    Nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác BHYT & BHTN cho sinh viên năm học 2015 – 2016, đề nghị các khoa, phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Đối Tác