Tuyển Sinh

In

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học hệ chính quy tập trung khóa học 14 (2018 - 2020)

Cập nhật 04/06/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

-Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học hệ chính quy khóa học 14 (2018 - 2020) (xem chi tiết)

- Mẫu Hồ sơ tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)

- Đề cương chi tiết ôn tập dùng cho kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học:

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng