Tuyển Sinh

In

Thời khóa biểu và danh sách phân lớp ôn tập thi tuyển sinh đào tạo liên thông đại học năm 2017

Cập nhật 11/09/2017 - 06:35:25 PM (GMT+7)

Danh sách phân lớp ôn tập thi tuyển sinh liên thông (xem chi tiết)

Thời khóa biểu môn cơ bản:
- Môn Tiếng Anh (xem chi tiết)
- Môn Toán (xem chi tiết)
Thời khóa biểu môn cơ sở và chuyên ngành:
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
- Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
- Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
- Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
- Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng