Tuyển Sinh

In

Thông báo khai giảng khóa tuyển sinh 2017

Cập nhật 23/08/2017 - 04:23:41 PM (GMT+7)

- Thông báo tập trung đầu khóa (xem chi tiết)
- Thông báo nội dung làm việc buổi sáng tập trung ngày 11/09/2017 (xem chi tiết)
- Thông báo khám sức khỏe đầu khóa - Sinh viên khóa 2017 (xem chi tiết)
- Thông báo lịch kiểm tra Tiếng anh đầu khóa 2017 (xem chi tiết)
- Thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" đầu khóa năm học 2017 - 2018 (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng