Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Thống kê công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, MINITAB và JMP

Thống kê công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, MINITAB và JMP
  • Sách
  • Kenett Ron S., Zacks Shelemyahu, Amberti Daniele, Nguyễn Văn Minh Mẫn.
    Thống kê công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, MINITAB và JMP / Kenett Ron S. / Zacks Shelemyahu / Amberti Daniele / Nguyễn Văn Minh Mẫn ed.
    Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2014.
    635 tr, hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786049388163

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS