Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Sức bền vật liệu : Tập 2

Sức bền vật liệu : Tập 2
  • Sách
  • Nguyễn Văn Vượng, Lê Quang Minh.
    Sức bền vật liệu : Tập 2 / Nguyễn Văn Vượng / Lê Quang Minh 4ed.
    Hà Nội: Giáo dục, 2012.
    299 tr, 27 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS