Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Giáo trình bài giảng sức bền vật liệu

Giáo trình bài giảng sức bền vật liệu
  • Sách
  • Phạm Ngọc Khánh, Nguyễn Ngọc Thắng.
    Giáo trình bài giảng sức bền vật liệu / Phạm Ngọc Khánh / Nguyễn Ngọc Thắng 2ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2014.
    203 tr, hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048210571

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS