Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Vật liệu kỹ thuật

Vật liệu kỹ thuật
  • Sách
  • Đặng Vũ Ngoạn, Nguyễn Văn Dán.
    Vật liệu kỹ thuật / Đặng Vũ Ngoạn / Nguyễn Văn Dán 7ed.
    Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2012.
    337 tr, 24 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS