Mã Trường

Mã Trường
Giới thiệu khoa
Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin

Khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Sài gòn được thành lập theo quyết định số 17A-2001/CĐKN, ngày 02/5/2001. Chi tiết

Xem tất cả

Sơ đồ tổ chức
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự... Chi tiết

Xem tất cả

photo-68
Tin Nổi Bật