Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo v/v đăng ký đề tài Luận văn tốt nghiệp (Đợt tháng 10/2022)

Cập nhật 15/09/2022 - 09:37:17 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đủ điều kiện làm Luận văn tốt nghiệp đợt tháng 10/2022 - xem thông báo về việc đăng ký đề tài Luận văn tốt nghiệp dưới đây.

* Các bạn nhớ đăng ký môn học với phòng Đào tạo. Nếu các bạn không có tên trong danh sách đủ điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp do phòng Đào tạo cung cấp thì Khoa sẽ loại tên các bạn ra khỏi danh sách (Xem file danh sách của PĐT cung cấp đính kèm)

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật