Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Kết quả đánh giá 50% Luận văn tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng_Khoá 2018 và khoá trước học lại)

Cập nhật 01/07/2022 - 10:42:11 AM (GMT+7)

Các bạn SV xem kết quả đánh giá giữa kỳ Luận văn tốt nghiệp dưới đây nhé

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật