Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Kết quả đánh giá khối lượng 50% Luận văn tốt nghiệp (Đại học 2016 + Cao đẳng 2017 và các khóa trước học lại)

Cập nhật 17/07/2020 - 08:22:54 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đang làm Luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 xem kết quả đánh giá khối lượng hoàn thành giữa kỳ tại đây nhé


Tin Nổi Bật