TB Khoa.CNTT

In

Mầu quyển LVTN_2019 dành cho Đại học + Cao đẳng + Liên thông

Cập nhật 07/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

SV gặp cô Trần Thị Như Ý vào các buổi sáng thứ Hai hàng tuần tại phòng Cố vấn học tập (C304) để được hướng dẫn định dạng quyển LVTN

Mẫu quyển LVTN

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo