Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách SV_GVHD LVTN bậc Đại học 2017 + Cao đẳng 2018 + Liên thông 2019 + SV các khoá trước học lại và Lịch gặp GVHD

Cập nhật 28/04/2021 - 09:18:42 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên  Đại học 2017 + Cao đẳng 2018 + Liên thông 2019 và các khoá trước học lại - xem "Danh sách sinh viên_Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp" và "Lịch gặp Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp" (đính kèm dưới đây)

Các bạn sinh viên có lịch và địa điểm gặp GVHD bên ngoài trường Đại Công nghệ Sài Gòn nên liên lạc bằng điện thoại với GVHD khi đến nhé

Chúc các bạn gặp nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện Luận văn

***Sinh viên do Thầy Dục hướng dẫn lưu ý xem lại lịch gặp do Thầy có thay đổi 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật