Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Quyết định số 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 ban hành quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng cho đại học hệ chính quy từ khóa 2017 và liên thông đại học từ khóa 2019)

Cập nhật 02/10/2020 - 04:08:43 AM (GMT+7)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật