1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Cập nhật 18/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

      Căn cứ thông báo số 07/TB-KHCN ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020, với các danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực như sau:

  1. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp
  • Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm từ thịt bò của Tây Ninh.
  • Nghiên cứu khả năng sinh sản của một số nhóm bò lai F1 hướng thịt (1/2 máu bò ngoại) và khả năng sinh trưởng phát triển của bò lai F2 hướng thịt (3/4 máu bò ngoại) tại tỉnh Tây Ninh.
  1. Lĩnh vực khoa học y, dược
  • Khảo nghiệm trồng cây xạ đen tại tỉnh Tây Ninh làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh gan, bệnh đái tháo đường type 2 và bệnh mỡ máu.

     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 07/TB-KHCN của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước 17h00 ngày 06/04/2020.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin