1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo về việc đăng ký chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Techplus.

Cập nhật 03/06/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác ngày 21/8/2018 giữa Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech – Tập đoàn VinGroup, Nhà trường trân trọng thông báo đến quý thầy/cô chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Techplus trong năm 2019 thuộc tập đoàn VinGroup.

Mục tiêu của chương trình là tài trợ nguồn lực để thực hiện hóa các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao vào thực tế thị trường.

Nhà trường thông báo và đề nghị thầy/cô lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến các giảng viên có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký tham gia nhận tài trợ. Quý thầy/cô đăng ký vui lòng gửi 02 bộ hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học và sau đại học trước ngày 8/6/2019 để phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Mục tiêu tài trợ, Đối tượng tài trợ, Tiêu chí tiếp nhận, Phương thức tài trợ, Biểu mẫu hồ sơ Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo theo thông báo đính kèm.

Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Cao Hào Thi

Thông báo chi tiết xem tại đây