Tuyển Sinh

In

Thông báo dành cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy năm thứ nhất khóa 2018

Cập nhật 12/09/2018 - 06:45:48 PM (GMT+7)
 • Thông báo tập trung đầu khóa (xem chi tiết)
 • Lịch làm việc buổi tập trung ngày 17/09/2018 (xem chi tiết)
 • Thông báo khám sức khỏe đầu khóa - Sinh viên khóa 2018 (xem chi tiết)
 • Thông báo lịch kiểm tra Tiếng anh đầu khóa 2018 (xem chi tiết)
 • Thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" đầu khóa năm học 2018 - 2019 (xem chi tiết)
 • Sinh viên thiếu hồ sơ, phải bổ sung vào Thứ Hai, ngày 17/09/2018 tại Phòng Đào tạo (xem chi tiết)
 • Tra cứu thông tin xếp lớp (tại đây)
 • Một số điểm sinh viên cần biết để thực hiện:
  • Sinh viên có nhu cầu chuyển lớp nộp đơn tại Phòng Đào tạo trong hai ngày 17 và 18/09/2018.
  • Trong buổi kiểm tra tiếng Anh đầu khóa, sinh viên sẽ nhận được: (1) Thẻ sinh viên; (2) Thời khóa biểu cá nhân; và (3) phiếu kiểm tra thông tin cá nhân.
  • Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, điều chỉnh vào phiếu (nếu có), ký xác nhận và nộp lại cho cán bộ coi thi vào cuối buổi kiểm tra tiếng Anh.
  • Sinh viên xem bản Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo (xem chi tiết) để biết cách truy cập vào hệ thống xem thông tin cá nhân (như thời khóa biểu, kết quả học tập, ...). Sinh viên truy cập vào hệ thống để biết thông tin chi tiết.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS