Tin Đào Tạo

In

Báo cáo nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017

Cập nhật 25/12/2017 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở Giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin báo cáo tóm tắt một số nội dung chính về thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017 như sau

Đính kèm: Báo cáo